MultiCiuch internetowy second hand.

0,00 zł

*

Regulamin

Urlop! 

Sklep nieczynny do odwołania. 

Przepraszamy, nie realizujemy żadnych zamówień.

Pozdrawiamy i zapraszamy po urlopie. 

MultiCiuch.


Korzystanie z serwisu www.multiciuch.ssklep.pl  oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad dotyczących prywatności sklepu MultiCiuch.

Właścicielem sklepu jest Damian Kemal Bihorac, prowadzący firmę MultiCiuch z siedzibą w Dębem Wielkim 05 - 311 ul. Willowa 5 NIP: 8222292059.

Sklep internetowy MultiCiuch prowadzi sprzedaż odzieży używanej za pośrednictwem Internetu.

Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne powyżej 18 roku życia (lub posiadające zgodę opiekunów) oraz podmioty gospodarcze.
Dane osobowe rejestrowane w sklepie internetowym są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności sklepu z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w ustawie z 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po.833) o ochronie danych osobowych.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci internetowej. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego wpłaty za zakupiony towar.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie MultiCiuch są odzieżą używaną/nową

Wszystkie ceny są cenami brutto. Do ceny zakupu należy doliczyć koszt przesyłki.

Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzanie nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzanie i odwoływanie akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie stanowią jego własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela Sklepu.

FORMY PŁATNOŚCI

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta.

Nie jesteśmy płatnikami VAT nie  wystawiamy fatur VAT. Wystawiamy faktury bez VAT.

CENY I TERMIN WYSYŁKI
Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

Termin wysyłki liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. Na wysłanie przesyłki sklep ma do 10 dni, od wpłaty kwoty na konto. 

W momencie nie dokonania wpłaty przez Kupującego za zamówiony towar w przeciągu 5dni roboczych zamówienie jest anulowane.

PRAWA KLIENTA
W przypadku nie stosowania się do punktów regulaminu MultiCiuch może pozbawić Klienta do prawa korzystania ze Sklepu.

Właściciel Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela Sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela Sklepu. Lub, gdy klient po złożeniu zamówienia nie uiszcza opłaty za zamówione artykuły, a  proceder ten bez wyjaśnienia przyczyny się powtarza. 

ZWROTY 
Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od zakupu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, nierozpakowany, z oryginalnym opakowaniem, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

Uwaga! Towar przeceniony nie podlega zwrotom.

Klient jest zobowiązany przed zwróceniem towaru powiadomić Biuro Obsługi Klienta o zamiarze zwrotu zamówienia. Biuro Obsługi jest zobligowane do wysłania wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy, który wypełnia Klient i wraz z dowodem zakupu (tj. paragon lub faktura vat) wysyła wraz z zamówieniem.

W terminie 14 dni  Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) sprzedający zobowiązany jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru - koszty przesyłki ponosi kupujący).

W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.


Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.